Källkritik

Källkritik

Att hitta information idag är inte svårt. Det som kan vara svårt är att hitta ”rätt” information.

Language