Hantering av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Dina uppgifter

Dina personuppgifter är nödvändiga för att du ska kunna få ett bibliotekskort. Uppgifter om dig och dina aktuella lån och reservationer registreras i ett gemensamt datasystem för biblioteken i Skellefteå kommun. 

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Information om Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Vi sparar de personuppgifter som behövs för att kunna administrera lån, reservationer och eventuella skulder, samt för att kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas så länge det finns en pågående användarrelation, men du har när som helst rätt att få dem raderade förutsatt att alla lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.

Uppgifter om dina lån raderas i och med att du lämnar tillbaka det du lånat, om du inte begärt att de ska sparas.
 

Insamling av personuppgifter

Biblioteken i Skellefteå kommun samlar in personuppgifter om dig när du skaffar lånekort, registrerar dig på bibliotekswebben och när du bokar datorer. Personuppgifter som behandlas är:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Postadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • Telefonnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • E-post
 • Visningsnamn

Ditt lånekortsnummer, pinkod (krypterat), lösenord (krypterat), visningsnamn, hembibliotek och bibliotekssystemets interna och externa låntagar-id sparas också. I förekommande fall sparas även förvalt hämtställe, enhet/skola, klass, bokbussturnummer, meröppet-enhet, målsman, samt vem man är kontaktperson/målsman för. Om du har skapat egna minneslistor, taggat, diskuterat, recenserat eller betygssatt verk på bibliotekswebben sparas även dessa uppgifter.
 

Cookies

På bibliotekswebben används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator för att göra webbplatsen så tillgänglig och användbar som möjligt. Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du vill logga in, låna om eller reservera böcker måste webbläsaren tillåta cookies.
 

Användning av personuppgifter

Biblioteken använder dina personuppgifter för att:

 • Administrera lån, reservationer, datorbokningar och nedladdning av e-böcker/ljudböcker.
 • Skicka ut övertidsvarningar, påminnelser om försenade lån, reservationsmeddelanden eller räkningar.
   

Säkerhet kring personuppgifter

Biblioteket vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De servrar som används för att lagra personuppgifter finns i en säker datamiljö. All kommunikation över internet sker krypterat.

Uppgifter om enskilds bibliotekslån, reservationer och användning av informationsteknik i biblioteket omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 40 kap. 3 §. Det innebär att sekretess gäller kring dessa frågor och bibliotekspersonalen har därmed tystnadsplikt.

Uppgifter om dina lån raderas i och med att du lämnar tillbaka, om du inte begärt att de ska sparas.

Offentlighets- och sekretesslagen på Riksdagens webbplats

Utlämnande till tredje part

För att biblioteken i Skellefteå ska kunna leverera digitala tjänster har avtal med externa systemleverantörer skrivits. Biblioteken har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer för att säkerställa att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.
 

Lagring av personuppgifter

 • Biblioteken sparar dina personuppgifter så länge det finns en pågående användarrelation.
 • Dina uppgifter raderas om du varit inaktiv mer än tre år.
 • Du har rätt att be om ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparade som avser dig.
 • Du har rätt att be att uppgifterna som avser dig raderas, förutsatt att dina bibliotekslån är återlämnade och eventuella skulder reglerade.
 • Om du vill ha ett utdrag på dina uppgifter eller om du önskar få dina uppgifter raderade, kontakta biblioteket.

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till Skellefteå kommuns Kundtjänst.

Sök

Språk