Skellefteås bibliotekshistoria

Skellefteås bibliotekshistoria sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden.

1880  I allmänna rådsstugan fattar stadens invånare beslutet att inrätta ett lånebibliotek. Biblioteket placeras i folkskolan.

1905-06  Skellefteå folkbildningsförening bildas. Verksamheten är föreläsningar och biblioteksrörelse. Stadens bibliotek överlämnas till föreningen och inhyses i Stadshotellets annex.

1906  En avlönad bibliotekarie, lärarinnan Anna Noring, anställs.

1907-10  Biblioteket för en ambulerande tillvaro mellan olika lokaler.

1910  Biblioteket flyttas till konsul Edvard Törnstens fastighet. Inredningen och möbler till de tre rummen skänks av privatpersoner.


Låneregler för folkbiblioteket i Skellefteå 1912.
 

1913  Biblioteket överlämnas till Skellefteå kyrkoförsamling.

1916  Folkskolläraren Gustaf Renhorn anställs som bibliotekarie. Han arbetar till 1952.

1935  Biblioteket flyttar till det nya folkskolehuset (nuvarande Kanalskolan).

1937  Biblioteket börjar arbeta efter ett av fullmäktige fastställt reglemente och får namnet Skellefteå stadsbibliotek.

1942  Biblioteket flyttar till Storgatan 38, i kvarteret Korpen.


Skellefteå stadsbibliotek 1952. Bildarkivet Skellefteå Museum.
 

1956  Biblioteket flyttar till Viktoriagatan 5, i kvarteret Pantern.

1995  Biblioteket flyttar till de ombyggda lokalerna i Expolaris, Kanalgatan 73, i kvarteret Sirius. Invigning sker den 23 mars 1995.


Stadsbibliotekets entré i Expolaris, Kanalgatan 73.
 

2021  Stadsbiblioteket flyttar till nybyggda Sara Kulturhus, Kanalgatan 43 B. Invigning sker den 8 september 2021.


Stadsbiblioteket i Sara Kulturhus, Kanalgatan 43 B.

 

Källor:
Katalog över folkbiblioteket i Skellefteå 1912 / Hedvig Wahlberg. Utgiven 1912.
Umeå, Skellefteå, Lycksele med omgivningar / under redaktion av Paul Harnesk. Utgiven 1948.
Skellefteå kraft bygger stadsbibliotek mitt i strömmen. Utgiven 1995.

 

Sök

Språk