Tillgänglighetsredogörelse

Här beskrivs både bibliotekens fysiska tillgänglighet och tillgängligheten hos webbplatsen bibliotek.skelleftea.se.

 

Lokalernas tillgänglighet

 • Anpassade medier för barn: Ja, på samtliga bibliotek utom Campusbiblioteket.
 • Anpassade medier för vuxna: Ja, på samtliga bibliotek.
 • Automatiska dörröppnare: Ja, på samtliga bibliotek.
 • Daisy-spelare till utlån: Ja, det finns 5 stycken på Campusbiblioteket och dessa kan skickas till övriga bibliotek vid önskemål.
 • Dator/iPad med talsyntes och/eller punktdisplay: Dator med talsyntes och diverse program för t ex synskadade finns på Campusbiblioteket och kan lånas av studenter.
 • Fritt från heltäckningsmattor: Ja.
 • Förstoring av text: Nej.
 • Förstoringsglas: Finns att låna på Stadsbiblioteket och på biblioteket i Skelleftehamn.
 • Hiss: Ja, på Campusbiblioteket och biblioteken i Boliden, Skelleftehamn och Ursviken. Övriga bibliotek ligger på ett plan.
 • Höj- och sänkbara disk/diskar: Ja, på samtliga bibliotek utom i Lövånger.
 • Hörselslinga i lokalen: Ja, på Stadsbiblioteket, Campusbiblioteket och biblioteken i Bureå och Kåge.
 • Ledarhund: Ja, synskadade får medföra ledarhund på samtliga bibliotek.
 • Läsglasögon: Finns att låna på Stadsbiblioteket, Campusbiblioteket samt biblioteken i Burträsk, Byske, Jörn, Lövånger, Skelleftehamn och Ursviken.
 • Parkering för rörelsehindrade: Ja, på Stadsbiblioteket, Campusbiblioteket och biblioteken i Burträsk, Byske och Ursviken.
 • Publik miljö: Inga trösklar finns på biblioteken, förutom på Byske bibliotek där det finns en ca 2 cm hög tröskel under entrédörren in till biblioteket och på Ursvikens bibliotek, under entrédörren som används under bemannade öppettider.
 • Punktskrivare: Finns på Campusbiblioteket.
 • Rullstolsramp: Ja, på biblioteken i Boliden och Byske. På övriga behövs inte.
 • Taktila stråk: Ja, på Stadsbiblioteket finns taktilt stråk från entrén till bemannad receptionsdisk och till återlämningen.
 • Teckenspråkskunnig personal: Nej.
 • Toalett för rörelsehindrade: Ja, på samtliga bibliotek utom Byske och Jörn. På biblioteket i Skelleftehamn hittar du toalett för rörelsehindrade på plan 1. Under meröppet finns ingen tillgång till toalett på Ursvikens bibliotek.
   

Webbplatsens tillgänglighet

Här beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem.

Skellefteå kommun och Skellefteå kommuns bibliotek står bakom webbplatsen bibliotek.skelleftea.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du behöver information i ett annat format eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka ett mejl till stadsbiblioteket@skelleftea.se eller kontakta oss på telefon 0910-73 61 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. 

Web Content Accessibility Guidelines, version 2.1, på W3C:s webbplats

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
 • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
 • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Skellefteå kommuns bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Webbplatsen bibliotek.skelleftea.se publicerades 2022-03-02.

Sök

Språk