Läs högt för ditt barn

Läs högt för ditt barn!


"Högläsning handlar om att tycka om varandra och att tycka om att dela en berättelse"
 (Anne-Marie Körling)

 

Att lära sig ett språk handlar inte bara om att imitera utan också om att erövra verkligheten. Ord och upplevelser hör ihop och språket skapar sammanhanget. När vi kan sätta ord på vad vi har varit med om förstår vi också upplevelsen bättre.

När vi läser högt så får vi närheten mellan vuxen och barn som är så viktig för att barnet ska må bra. Vi får en mysig stund tillsammans och barnet får gratis med sig en mängd färdigheter som rustar det för livet: barnet blir bekant med skriftspråket, grammatik, inlevelse med känslor, får ett språk att uttrycka sig med, förmågan att byta perspektiv, att leva sig in i andras situation, turtagning, fantasi och kreativitet.

Ju fler böcker barnet får läst för sig desto lättare blir det att förstå det som berättas. Barnet lär sig hur berättelser fungerar med början och slut och får en förförståelse som gör det lättare att sedan lära sig läsa på egen hand.

Fortsätt att läsa för ditt barn högt upp i åldrarna! Man kan lyssna på mer avacerade böcker än man kan läsa själv. I en värld full av måsten så blir högläsningen en kravlös stund som ger mersmak. Samtal om berättelser kan leda till samtal om sådant som är viktigt och aktuellt i barnets liv. Genom att läsa mycket lär vi oss bättre förstå omvärlden och hur tillvaron fungerar.

På biblioteket hjälper vi dig gärna att hitta böcker som passar dig och ditt barn! Du hittar även våra bästa tips på högläsningsböcker här.

Vill du veta mer om barns språkutveckling, se filmer hos Kodknäckarna.

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär