Serviceavgifter

Språk

Serviceavgifter

På den här sidan kan du läsa vad det kostar ifall du vill kopiera, skriva ut eller fjärrlåna en artikel.
 

Fjärrlån Avgift
Artikel beställd inom Sverige 50 kronor
Artikel beställd från utlandet 100 kronor
Fjärrlån inom Sverige, per volym 0 kronor
Fjärrlån utom Sverige, per volym 200 kronor
 
Övrigt Avgift
Kopior/utskrifter, per sida, A4 svart/vit            2 kronor
Kopior/utskrifter, per sida, A4 färg 5 kronor
Kopior/utskrifter, per sida, A3 svart/vit 4 kronor
Kopior/utskrifter, per sida, A3 färg 10 kronor
- 5 sidor ur referensmaterial är gratis -
Nytt lånekort  20 kronor


 

Påminnelse och spärr

Biblioteket skickar ut två påminnelser för lån som inte lämnats tillbaka i tid. Om du ändå inte lämnar tillbaka det du lånat spärras ditt lånekort. Spärren tas bort när du har lämnat tillbaka dina lån. Kontakta biblioteket om det du har lånat är skadat eller försvunnet.

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär