Boktips till föräldrar

Boktips till föräldrar

Vem har sagt att det är enkelt att vara förälder? Alla våra bibliotek har en särskild "Familjehylla". Ta en titt på den nästa gång du besöker biblioteket! Här är tips på några bra böcker som kan inspirera och underlätta för dig som förälder!
 

Tagga ner! Lagom bra föräldrar är bäst av Malin Alfvén & Kristina Hofsten 

Boken som avslöjar att du blir en mycket bättre förälder om du inte är så perfekt, utan nöjer dig med att vara lagom bra. Med en alltför perfekt förälder lär sig barnet inte hur världen och hur andra människor fungerar. Vi måste visa våra barn att vi har fel och brister, för barnen behöver lära sig att lösa problem och klara av relationer till andra.

Boken blandar resonerande texter med föräldraintervjuer och beskriver både vardagliga och svåra situationer. Så långt från pekpinnar och måsten som man kan komma.
 

Att samtala med barn – genom att lyssna med fyra öron av Ylva Ellneby & Barbro von Hilgers

Boken vänder sig till alla som dagligen pratar med barn. Den handlar om hur du som vuxen kan reagera, svara och visa att du verkligen lyssnar och förstår ditt barn. Även om hur ett samtal kan startas, utvecklas och fördjupas.

Boken visar hur berikande och meningsfullt ett samtal kan vara om man lär sig lyssnandets konst i det evigt oförutsägbara samspråket med barn.
 

Boken om läsning – en handbok om barns språk- och läsutveckling 0-8 år

En inspirationsbok för föräldrar som ger dig nyckeln till ditt barns språk- och läsutveckling. Här berättar forskare, författare, illustratörer och föräldrar om glädjen och nyttan med barnböcker. Du får också tips på ord- och rörelselekar som du kan göra tillsammans med barn i olika åldrar.

 

Vi föräldrars stora bok om barn av Maria Fröjd & Maria Zamore

En bok om barn från 0 till 6 år. Om att vänta och få barn och om barnets utveckling de första åren. Ett åttiotal svenska experter bidrar med sina kunskaper om bl.a. graviditet och förlossning, adoption, föräldraskap, hälsa och barnsäkerhet. Andra ämnen är amning, flaskmatning, sömn, genus och uppfostran.

 

Hjälp – mitt barn är mobbat! av Lisbeth Pipping & Lars Arrhenius 

När ett barn utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Boken ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående. Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga, upptäcka och stoppa mobbningen. I boken varvas personliga berättelser och intervjuer med fakta och råd till lärare och föräldrar.

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär