Språk

Daisy/Talböcker


Talböcker finns att låna om du inte kan läsa vanliga böcker. Du kanske har en synskada, dyslexi eller ett rörelsehinder. 

På Stadsbiblioteket finns en särskild talboksavdelning som du kan ringa till eller besöka. Frågor och beställningar av talböcker görs på telefon: 0910-73 61 00, knappval 3.

På Stadsbiblioteket är Daisy/Talböcker för barn och ungdomar placerade på barnavdelningen. För att få veta mer, ta kontakt med barnavdelningen på telefon: 0910-73 61 00, knappval 2. 

Du kan även kontakta ditt närmaste bibliotek för att få information. Gå till sidan Kontakt & öppet för att hitta kontaktuppgifter till de enskilda biblioteken.

Talböckerna är inlästa på cd-romskiva i formatet Daisy. Daisy-skivor kan du spela på din dator eller i en särskild spelare. Ett antal spelare finns till utlån på biblioteket för den som vill prova på.

Du måste vara inskriven som talbokslåntagare för att få låna Daisy/Talböcker för vuxna. För inskrivning, vänd dig till talboksavdelningen. 

Daisy/Talböcker skickas gratis med posten om du själv inte kan komma till biblioteket.
 

Söktips

Klicka här för att söka i bibliotekets katalog efter Daisy/Talböcker.

Daisy/Talböcker som inte finns i bibliotekets katalog, försöker biblioteket låna eller ladda ned från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Klicka här för att söka i MTM:s katalog Legimus för att se vilka böcker som finns inlästa.
 

Egen nedladdning

Det finns även möjlighet för talbokslåntagare att själv ladda ner från MTM:s katalog Legimus.
Om du är intresserad av detta, ta kontakt med ditt närmaste bibliotek för att få veta mer om hur det går till.

Klicka här för information på MTM:s hemsida om egen nedladdning.
 

Lämna inläsningsförslag

Du kan ge förslag till biblioteket på en bok som du tycker ska finnas inläst som talbok. Biblioteket lämnar förslaget vidare till MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär