Digitala biblioteket

Språk

Du kan alltid nå biblioteket hemifrån via våra e-tjänster. Du kan låna e-böcker, ljudböcker och e-musik, strömma film, läsa dagstidningar, söka i databaser, boka dator och lämna inköpsförslag. Dessutom kan du ställa frågor till den nationella frågetjänsten Bibblan svarar. Och dygnet runt går det bra att reservera och låna om!

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär