Föräldrar

Hjälp

Språk

Föräldrar

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på Skellefteås bibliotek. Vi har en ambition att "våra"  barn och unga ska bli bäst i Sverige på läsning.

Den som tror att läsning "bara" är en mysig fritidsaktivitet tror fel. Forskning visar att läsförmågan påverkar skolresultaten i ALLA ämnen. För att bli en bra läsare krävs 5000 timmars läsning. Barnen behöver bli bra läsare för att kunna tolka och förstå information, behärska abstrakt tänkande och få ett språk som gör att de kommer kunna göra sin röst hörd genom hela livet i alla möjliga sammanhang.

Här-är-du

Evenemang för barn

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär