Lånekort till barn

Lånekort till barn

Alla barn är välkomna till biblioteket på fritiden eller tillsammans med sin skolklass!

Från sex års ålder kan barnet få ett eget personligt lånekort när målsman fyllt i och skrivit under blanketten Lånekort till barn 6 - 15 år (pdf) och tagit del av bibliotekets Låneregler (pdf). Läs mer om lånekort på sidan Skaffa lånekort. Om lånekortet kommer bort så ska det spärras.

En pinkod behövs för att kunna låna, göra omlån och reservera media. Ditt barn får en start-pinkod inlagd vid klassbesöket. Du ansvarar själv för att byta till en personlig pinkod. Det kan du göra genom att logga in på Mina sidor på bibliotekswebben.

Vid lån får barnet ett kvitto där det står vad som lånats och när det ska lämnas tillbaka. Lånetiden är normalt fyra veckor.

Det går bra att göra omlån om tiden inte räcker till och så länge ingen annan står på kö. Omlån går att göra via bibliotekswebben eller per telefon. Läs mer om omlån på sidan Låna om.

Om du lämnar din e-postadress så får du en övertidsvarning fyra dagar innan lånetiden går ut.

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär