Läsa tidningar/tidskrifter

Språk Språk

Tidskrifter om inredning

Läsa tidningar och tidskrifter Läsa tidningar och tidskrifter

På biblioteken kan du låna och läsa svenska och utländska dagstidningar och tidskrifter. Du kan även läsa dagstidningar från många olika länder hemifrån och på våra internetdatorer.

Tidningar i fulltext på nätet

Library Press Display (Pressreader) (extern webbplats, nytt fönster) 
Ny länk till Pressreader hemifrån. (Länken blir synlig när du loggat in på bibliotekssidan)

Här hittar du nyheter från hela världen i över 4 000 dagstidningar från 100 länder på 60 olika språk. Exakta kopior av dagens tryckta utgåva och äldre utgåvor upp till tre månader tillbaka.
 

Tidningar och tidskrifter på biblioteken i Skellefteå:

Mikrofilmade dagstidningar på Stadsbiblioteket:

  • Nordsvenska Dagbladet 1951-1958
  • Norra Västerbotten 1950-2013
  • Skelleftebladet 1887-1891

Tidningar och tidskrifter att läsa på Internet:

Några riks- och lokaltidningar:

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär

Prenumerera på vårt nyhetsbrev