Läsa tidningar/tidskrifter

Språk Språk

Tidskrifter om inredning

Läsa tidningar och tidskrifter Läsa tidningar och tidskrifter

På biblioteken kan du låna och läsa svenska och utländska dagstidningar och tidskrifter. Du kan även läsa dagstidningar från många olika länder hemifrån och på våra internetdatorer.

Tidningar i fulltext på nätet

I databasen Library Press Display (Pressreader) (extern webbplats, nytt fönster) 
Ny länk till Pressreader hemifrån. (Länken blir synlig när du loggat in på bibliotekssidan)

hittar du över 3000 dagstidningar i fulltext från från mer än 100 länder och på 60 olika språk att läsa direkt i sin helhet från och med utgivningsdagen. Här kan som mest fem besökare vara inne samtidigt, så om det inte fungerar kan det bero på att det är fullt. Försök då igen efter en stund. Klicka på länken ovan och skriv in ditt lånekortsnummer i fältet "Barcode" så kommer du in.

Tidningar och tidskrifter på biblioteken i Skellefteå:

Mikrofilmade dagstidningar på Stadsbiblioteket:

  • Nordsvenska Dagbladet 1951-1958
  • Norra Västerbotten 1950-2013
  • Skelleftebladet 1887-1891

Tidningar och tidskrifter att läsa på Internet:

Några riks- och lokaltidningar:

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär

Prenumerera på vårt nyhetsbrev