Tidningar/tidskrifter

Språk

Tidningar och tidskrifter

På biblioteken kan du låna och läsa svenska och utländska dagstidningar och tidskrifter. Du kan även läsa dagstidningar från många olika länder hemifrån och på våra internetdatorer.
 

Dagstidningar och tidskrifter på internet

Du kan läsa dagstidningar och tidskrifter på internet. I databasen PressReader hittar du över 7 000 dagstidningar och tidskrifter från mer än 120 länder på 60 olika språk. Läs mer på sidan PressReader.
 

Dagstidningar och tidskrifter på biblioteken i Skellefteå

Äldre svenska dagstidningar i fulltext på nätet

Kungliga biblioteket har påbörjat en digitalisering av svensk dagspress. Urvalet består av både större tidningar och landsortstidningar för att visa en helhetsbild av svensk dagspress. Detta speglar spridningen i tid och geografi av svensk tidningsutgivning från 1700-tal till 1900-tal. Tjänsten är under utveckling. Observera att endast digitaliserade dagstidningar som är publicerade fram till och med 1903 kan läsas fritt på nätet.

Tidskrifter om inredning

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär