Läsliganpriset - alla vinner

Nominera till Läsliganpriset
Vi behöver alla förebilder i våra liv – nu finns chansen att nominera en speciell förebild inom läsningens underbara värld.

Läsliganpriset är nytt för 2019 och syftar till att uppmuntra en person, förening eller organisation verksam i Skellefteå kommun som jobbar för att barn och ungdomar ska läsa mer. Priset är en del av Läsligan som handlar om att uppmuntra ungdomar mellan 9 och 14 år att förstå vikten av och tjusningen med att läsa, utan att det behöver konkurrera med idrotten och skolan.

Kriterier för nominering:

  • Den nominerade arbetar för att främja läsning, läslust och brytande av normer inom idrottsvärlden.
  • Målgruppen för insatsen är 9–14 år och befinner sig inom Skellefteå kommun.
  • Insatsen har genomförts under befintligt kalenderår och vilar på ideell grund.

Så här gör du
Kanske finns det någon ungdomsledare i föreningen eller någon annan vuxen i barnens närhet som du tycker varit ett gott föredöme och verkat för en god läs- och idrottsanda? I så fall vill vi veta vem det är så att den får chansen att vinna Läsliganpriset på 20 000 kronor. Pengarna ska ses som ett bidrag till vinnaren för fortsatt läsfrämjande arbete.

Ansökningsperioden är mellan 28 januari och 31 augusti. Urvalsprocessen sker av en jury som presenterar vinnaren på Bokmässan i Göteborg.

I Juryn sitter
Mikke Ejrevi, bibliotekschef Skellefteå kommun (ordf)
Helena Renström, marknadschef Skellefteå
kommun
Åsa Stocksé
n, vd Henson PR
Jonas Fahlman, läsande ungdomsidrottsledare
Hanna Marklund, ambassadör Lä
sligan
Marcus Melinder, chefredaktör Norran
Anneli Lundqvist, butikschef Akademibokhandeln
Annelie Nilsson, verksamhetschef SISU Idrottsutbildarna

Logga in