Minoritetsspråk

Språk

Minoritetsspråk

Sverige är ett språkrikt land. Här talas och skrivs uppemot 200 olika språk. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. I språklagen (SFS 2009:600) finns bestämmelser som rör de nationella minoritetsspråken. Här kan du läsa språklagen.
 

Förvaltningsområde för finska
Skellefteå kommun är förvaltningsområde för finska. Läs mer om det på Skellefteå kommuns sida om minoritetsspråk.
 

Böcker på minoritetsspråk
På Skellefteå kommuns bibliotek kan du låna litteratur på våra fem minoritetsspråk. Klicka på våra länkar här nedtill för att söka.

Minoritetsspråk Barn & unga

Finska Barn & unga

Jiddisch Barn & unga

Meänkieli Barn & unga

Romani chib Barn & unga

Samiska Barn & unga

Minoritetsspråk Vuxna

Finska Vuxna

Jiddisch Vuxna

Meänkieli Vuxna

Romani chib Vuxna

Samiska Vuxna
 

Länktips

Vill du veta mer om Sveriges nationella minoriteter kan du följa någon av de här länkarna:

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär