Sju tips för att maxa högläsningen

Sju tips för att maxa högläsningen

1. Stäng av alla skärmar, radio och telefonen.

2. Prata lite om boken före läsningen. Titta på framsidan - vad kan den handla om? Prata om boken efteråt. Var berättelsen som ni trodde?

3. Pratläsa - använd en bok för att prata om bilderna, hitta på egna historier och ta upp saker som har hänt under dagen.

4. Sjungläsa.

5. Läs med alla sinnen - håll gärna i ett kramdjur, spegla det som händer i sagan med kroppsspråk.

6. Skruva till berättelsen, särskilt när barnet hittat en favorit som det vill läsa om och om igen. Du kan skapa omväxling genom olika betoningar, dialekter, röster och rytmer.

7. Alla kan läsa högt för sitt barn. Närheten är det viktigaste!

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär