Ny låntagare Ny låntagare

För att få låna på biblioteken i Skellefteå kommun behöver du ett lånekort och en pinkod.

För att registrera dig som låntagare: fyll i formuläret "Skaffa lånekort" här intill/under. Då får du ett tillfälligt lånekort som gäller en månad. Med det kan du reservera böcker och låna e-böcker. För att få ett fullständigt lånekort får du sedan komma till biblioteket och visa giltig fotolegitimation. Sedan kan du använda bibliotekets alla tjänster.
Genom att godkänna lånevillkoren förbinder du dig att följa bibliotekets Låneregler, svenska (pdf, nytt fönster).

Om du saknar fullständigt personnummer kan du inte använda formuläret "Skaffa lånekort". Vänd dig då till biblioteket så får du hjälp att registrera dig som låntagare.

Lånekort till barn 6-15 år

Om du är under 16 år behövs målsmans underskrift för att skaffa lånekort. Skriv ut och fyll i blanketten Lånekort till barn 6-15 år (pdf, nytt fönster) och lämna till biblioteket. När du hämtar ut lånekortet måste du eller din målsman visa giltig fotolegitimation.

Om du har fyllt i både blanketten ovan och formuläret "Skaffa lånekort" går inskrivningen snabbare när du kommer till biblioteket.

Lärarlånekort

Lärarlånekort ska användas för lån av alla böcker som eleverna använder i skolan. Detta för att alla barn, oavsett förutsättningar, ska ha samma tillgång till böcker och läsning. Med användning av lärarlånekortet undviker vi att barnet blir utan böcker och att föräldrar faktureras för skollån. Ni som lärare/skola kommer inte faktureras för förkommen media. Låneregler, lärarlånekort (pdf, nytt fönster).

Låneregler med aktuella avgifter

Låneregler, arabiska (pdf, nytt fönster)
Låneregler, engelska (pdf, nytt fönster)
Låneregler, farsi (pdf, nytt fönster)
Låneregler, lärarlånekort (pdf, nytt fönster)
Låneregler, ryska (pdf, nytt fönster)
Låneregler, somaliska (pdf, nytt fönster)
Låneregler, spanska (pdf, nytt fönster)
Låneregler, svenska (pdf, nytt fönster)
Låneregler, tigrinja (pdf, nytt fönster)

Skaffa lånekort

Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
*
*
(ÅÅMMDD-XXXX)
*
(Inneboende)
*
*
*
*
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)
*
*