Språk

Skellefteås bibliotekshistoria

1880  I allmänna rådsstugan fattar stadens invånare beslutet att inrätta ett lånebibliotek. Biblioteket placeras i folkskolan.

1905-06  Skellefteå folkbildningsförening bildas. Verksamheten är föreläsningar och biblioteksrörelse. Stadens bibliotek överlämnas till föreningen och inhyses i Stadshotellets annex.

1906  En avlönad bibliotekarie, lärarinnan Anna Noring, anställs.

1907-10  Biblioteket för en ambulerande tillvaro mellan olika lokaler.

1910  Biblioteket flyttas till konsul Edvard Törnstens fastighet. Inredningen och möbler till de tre rummen skänks av privatpersoner.

1913  Biblioteket överlämnas till Skellefteå kyrkoförsamling.

1916  Folkskolläraren Gustaf Renhorn anställs som bibliotekarie. Han arbetar till 1952.

1935  Biblioteket flyttar till det nya folkskolehuset (nuvarande Kanalskolan).

1937  Biblioteket börjar arbeta efter ett av fullmäktige fastställt reglemente och får namnet Skellefteå stadsbibliotek.

1942  Storgatan 38, i kvarteret Korpen, blir bibliotekets nya adress.

1956-58  Flytt till Viktoriagatan 5 – kvarteret Pantern (9).


Skellefteå stadsbibliotek 1952. Bildarkivet Skellefteå Museum

1995  Invigning av de nya lokalerna i Expolaris, Kanalgatan 73 vid Viktoriaplatsen.

Källa: Umeå, Skellefteå, Lycksele med omgivningar / under redaktion av Paul Harnesk. Utgiven 1948.

 

Här-är-du

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär