Språk

Skelleftesamlingen

På Stadsbiblioteket finns en lokalhistorisk avdelning, Skelleftesamlingen, som innehåller litteratur om Skelleftebygden.

Här kan du lära känna din hembygd genom böcker, småskrifter, tidskrifter och årsböcker med lokalhistorisk anknytning. Flera av byaböckerna är skrivna av lokala författare och hembygdsforskare. Den som släktforskar kan ha glädje av Skelleftesamlingen.

Skelleftesamlingens böcker är referensböcker och får bara läsas på plats i biblioteket, men en stor del av böckerna finns även att låna hem.

Samlingen kompletteras ständigt och nyutkommen litteratur köps in. Lämna gärna Inköpsförslag på böcker om Skelleftebygden.

Du kan söka i bibliotekets katalog efter Skelleftesamlingens böcker genom att skriva "skelleftesamlingen" i sökrutan.

Litteraturtips

Fahlgren, Karl: Skellefte sockens historia, band 1-2. Utgiven 1953-1956.
Lundström, Ulf: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. Utgiven 2004.
Lundström, Ulf: Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet, del 1-2. Utgiven 2008.
Skelleftebygdens historia, del 1-8 / redaktör: Torsten Tegby. Utgiven 1973-1994.
Skellefteå socken 1650-1790 / redaktör: Ulf Lundström. Utgiven 2001.

Här-är-du

Titlar från Skelleftesamlingen

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär