Här-är-du

Tillgänglighet på våra bibliotek

.

Parkering för rörelsehindrade: Ja, på Stadsbiblioteket, Campusbiblioteket och biblioteken i Burträsk, Byske, Morö Backe och Ursviken. 

Rullstolsramp:  Ja, på biblioteken i Byske och Skelleftehamn. På övriga behövs inte.

Automatiska dörröppnare: Ja, på samtliga våra bibliotek.

Publik miljö: Inga trösklar finns på våra bibliotek.

Hiss: Ja, på Stadsbiblioteket, Campusbiblioteket och biblioteken i Boliden, Skelleftehamn, Ursviken. Övriga ligger på ett plan.

Taktila stråk: Ja, på Stadsbiblioteket finns taktilt stråk från entrén till bemannad receptionsdisk och vidare till talboksavdelningen. 

Höj- och sänkbara disk/diskar: Ja, på samtliga bibliotek utom i Lövånger.

Toalett för rörelsehindrade: Ja, på samtliga bibliotek utom Byske och Jörn. I Byske hittar du toalett för funktionshindrade i skolans lokaler.

Ledarhund: Ja, synskadade får medföra ledarhund på samtliga bibliotek.

Fritt från heltäckningsmattor: Ja 

Hörselslinga i lokalen:  Ja, på Stadsbiblioteket, Campusbiblioteket och biblioteken i Bureå och Kåge. 

Teckenspråkskunnig personal: Nej

Anpassade medier för barn: Ja, på samtliga bibliotek utom Campusbiblioteket.

Anpassade medier för vuxna: Ja, på samtliga bibliotek.

Punktskrivare: Finns på Stadsbiblioteket.

Daisy-spelare till utlån: Finns fyra stycken på Stadsbiblioteket och dessa kan skickas till övriga bibliotek vid önskemål.

Förstoringsglas: Finns att låna på Stadsbiblioteket och på biblioteken i Byske, Morö backe och Skelleftehamn.

Läsglasögon: Finns att låna på Stadsbiblioteket, Campusbiblioteket samt biblioteken i Burträsk, Byske, Jörn, Lövånger, Morö backe, Skelleftehamn och Ursviken.

Förstoring av text:  Nej

Dator/iPad med talsyntes och/eller punktdisplay: Dator med talsyntes och diverse program för t ex synskadade finns på Campusbiblioteket och kan lånas av studenter.

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär