Biblio - frågor och svar (FAQ)

Språk

Biblio - frågor och svar (FAQ)

Vad är en e-bok?
En e-bok är en bok som överförts till ett elektroniskt format. I Biblio laddas e-böcker ner automatiskt innan de kan läsas. 

Vad är en e-ljudbok?
En e-ljudbok är en ljudbok som du kan lyssna på i din mobil eller surfplatta. Du kan lyssna strömmande via appen när du är ansluten till internet. I Biblio går det dock bra att ladda ner ljudböcker till appen under utlåningstiden och lyssna offline.

Vad behöver jag för att låna e-böcker/ljudböcker?
Du behöver ett lånekort och en pinkod för att kunna låna e-böcker/ljudböcker. Saknar du lånekort, gå till sidan 
Ny låntagare/Skaffa lånekort. Saknar du pinkod, ta med giltig fotolegitimation och vänd dig till biblioteket.

Kostar det något att lyssna/läsa på böcker via mobilen eller surfplattan?
Det finns inga kostnader från biblioteket, men vi rekommenderar att du kontrollerar vad du betalar din mobiloperatör för datatrafiken. 

Hur hittar jag böcker att låna?
Under Sök-fliken i appen kan du söka fritt på titlar och författare och under fliken Kategorier kan du bläddra i olika tipslistor. Det går även att filtrera på språk och format (e-bok/ljudbok). På bibliotekswebben kan du även hitta förslag under
Tips på e-böcker och Tips på ljudböcker.

Hur lånar jag?
När du hittar en ljudbok du vill låna klickar du på knappen "Låna" och sedan på "Spela". För e-böcker klickar du på "Låna" och sedan "Läs". Boken finns sedan under "Mina lån". 

Hur lyssnar/läser jag offline?
Under "Mina lån" kan du aktivera funktionen "Gör tillgänglig offline" vid respektive ljudbok. Ljudboken laddas då ner till appen och du behöver ingen internetuppkoppling när du ska lyssna. E-böcker laddas ner automatiskt innan de kan läsas.

Hur skiljer jag på e-böcker och ljudböcker?
E-böcker har en röd bokikon. Ljudböcker har en blå ikon med hörlurar.

Hur många böcker kan jag låna?
Du kan låna max 4 e-böcker/ljudböcker per 7-dagarsperiod. Notera att gränsen är exakt 7 dagar. Om du har lånat två böcker kl. 14.00 den 1/1 kan du låna två nya böcker först kl. 14.01 den 8/1.
 

Hur länge får jag låna en bok?
Varje boklån varar i 28 dagar. Om lånet hinner gå ut innan du läst/lyssnat klart kan du låna boken på nytt.

Kan jag låna om?
Du kan inte göra omlån på en e-bok/ljudbok, men du kan låna den på nytt efter att lånetiden på 28 dagar har gått ut. Det gäller då som ett nytt lån vilket gör att bokmärken inte alltid förs över till nästa period.

Hur återlämnar jag e-böcker/ljudböcker?
Lånade böcker går inte att återlämna innan lånetiden är slut. När lånetiden är slut tas boken bort automatiskt från appen.

Kan boken sparas på ett minneskort eller flyttas?
Nej. Boken är endast tillgänglig i appen under låneperioden.

Kan jag låna böcker när jag är utomlands?
Biblio har inga begränsningar för att läsa/lyssna på böcker utomlands. Däremot kan uppkoppling, brandväggar, lokala förutsättningar osv. eventuellt hindra.

Finns alla mina lån tillgängliga i Biblio, även om lånet inte skett i appen?
I dagsläget har Biblio endast stöd för EPUB-filer. Böcker i PDF-format finns inte i appen, men de finns tillgängliga på bibliotekswebben. Om du har lånat en bok i PDF-format på bibliotekswebben kommer den inte att synas i appen. 

Hur gör jag ett bokmärke?
För e-bok: tryck på bokmärkesikonen upp till höger inuti boken. För ljudbok: tryck på bokmärkesikonen nere till vänster i spelaren och klicka på "Skapa bokmärke".

Varför visas inte vanlig sidnumrering i e-böckerna?
I Biblio visas inte vanlig sidnumrering i e-böckerna, i stället visas procentsats av kapitel. Det beror på hur läsaren i Biblio är uppbyggd. Läsaren mäter bokens omfång i procent av kapitel och därför visas sidangivelserna i Biblio på det sättet. 

Jag har hittat en e-bok på bibliotekswebben men jag hittar den inte i Biblio. Vad beror det på?
Om du har hittat en e-bok på bibliotekswebben som du inte kan hitta i Biblio, så beror det på att den är i PDF-format. I dagsläget har Biblio endast stöd för EPUB-filer. Böcker i PDF-format går inte att låna i appen, de måste lånas på bibliotekswebben och läsas i ett läsprogram, t ex Adobe Digital Editions.
Här kan du läsa mer om hur man lånar och läser e-böcker utan appen Biblio.

Vilka enheter är Biblio kompatibel med?
I
App Store och på Google Play finns detaljerad information om vilka enheter som Biblio är kompatibel med. iOS-appen kräver minst version 10.0 och är kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch. För Android krävs version 5.0 eller senare.

Jag har problem att läsa/lyssna, hur får jag hjälp?
Många problem kan lösas med att logga ut, avinstallera och installera appen på nytt. Logga in och testa på nytt. Ibland kan det vara nödvändigt att starta om enheten. 

Jag får meddelandet "Lånet kunde inte slutföras" när jag försöker låna en bok. Vad betyder det?
Du har uppnått gränsen för hur många e-böcker/ljudböcker du kan låna per 7-dagarsperiod. Efter 7 dagar kan du låna på nytt. Notera att gränsen är exakt 7 dagar. Om du har lånat två böcker kl. 14.00 den 1/1 kan du låna två nya böcker först kl. 14.01 den 8/1.

Jag har problem att ladda ner offline, vad ska jag göra?

  • Har du den senaste versionen av Biblio installerad? Det kommer nya uppdateringar regelbundet. En del har inställningen automatisk uppdatering på mobilen/surfplattan. Om du inte har gjort denna inställning, måste du själv göra uppdateringen. Gå in i App Store eller Google Play för att se om det finns en uppdatering. Installera den i så fall. 
  • Använd inte mobilen/surfplattan till andra saker under tiden nedladdningen pågår. Lämna Biblio öppet och vänta på att nedladdningen slutförs.
  • Långsam eller dålig uppkoppling, mobilens/surfplattans kapacitet och appar som är igång i bakgrunden kan orsaka problem med nedladdning.
  • Ladda ner en ljudbok i taget, inte flera samtidigt.
  • Ljudböcker kräver mycket plats. Du behöver ha utrymme tillgängligt på mobilen/surfplattan innan nerladdning, annars kan det gå trögt.
  • Nedladdningen av ljudböcker i Biblio är ibland långsam. Det kan ta 15-20 minuter att ladda ner en ljudbok.

Jag försöker öppna en e-bok i min iPad och får meddelandet "This xml file does not appear to have any style information associated with it". Vad ska jag göra?
Testa det här: 
1. Logga ut från Biblio.
2. Avinstallera Biblio-appen.
3. Rensa cache/Storage.
4. Installera om Biblio och hämta e-boken på nytt under "Mina lån".

Jag får ett felmeddelande, hur gör jag?
Hör av dig till ditt bibliotek för att få hjälp. Återge så mycket information som möjligt om hur du gör när felet uppstår, när eventuella felmeddelanden uppkommer och exakt hur de lyder.
Vi behöver veta:

  • Vilken typ av enhet som används och vilken modell.
  • Vilken bok det gäller.
  • Exakt vad som går fel, återge gärna steg för steg vad som sker.
  • Exakt hur eventuellt felmeddelande lyder.

Sparar appen någon information om mig som användare?
Den enda information som sparas är de bokmärken som läggs in, t ex för att du ska kunna fortsätta lyssna på samma ställe som du slutade förra gången. Dina inloggningsuppgifter sparas om du väljer det som alternativ vid första inloggningstillfället.

Använder strömmande ljudböcker cookies?
Nej, strömmande ljudböcker använder inte cookies. 

Finns Biblio på flera språk?
Ja, Biblio finns på svenska, engelska, finska och arabiska. Vilket språk du har i din app är beroende på vilken inställning din enhet har. Språk kan alltså inte ändras i appen.

Vilka personuppgifter hanterar Biblio?
Appen behandlar lånekort/personnummer för att tillhandahålla aktuella lån av digitala böcker. Kopplingen mellan lånekort/personnummer och person handhas i bibliotekets egna datasystem.
Här kan du läsa mer om hur biblioteket hanterar dina personuppgifter. Information om digitala lån raderas efter att lånet slutat vara aktiv i samtliga system hos appens utvecklare Axiell Media AB.

Hur lånar jag e-böcker/ljudböcker om jag inte har appen Biblio?
Du kan även läsa e-böcker med speciella läsprogram, t ex Adobe Digital Editions eller Aldiko, och i datorn kan du lyssna på strömmande ljudböcker om du är uppkopplad mot internet.
Läs mer på sidan E-böcker och ljudböcker.

Skellefteå kommun - logotyp

Skellefteå kommun

931 85 Skellefteå

Telefon:  0910 - 73 50 00

Bibliotekens öppettider

Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan via vårt webbformulär